Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ VIETLINKVN

Số đăng kí kinh doanh: 0105582235. 

Địa chỉ: Tầng 3,  Chợ Hà Đông, Phố Trần Hưng Đạo,  Quận Hà Đông, Hà Nội.

Phone: (+84)24 3722 8286   Fax: (+84)4 37228286 

Hotline: (+84) 912 098 396 / (+84) 963 884 553

Email: info@vietlinktravel.vn

Website: www.vietlinktravel.vn