Lịch Khởi Hành Trung Quốc 2024 LH: 0912098396
Hot   TÊN CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN LỊCH KHỞI HÀNH GIÁ TRỌN GÓI SỐ CHỖ
TUYẾN BẮC KINH - THƯỢNG HẢI
China Air/ SHENZHEN AIRLINES I. 1 BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - CHU GIA GIÁC -  THƯỢNG HẢI
Tặng cổ trấn Chu Gia Giác
7N6Đ 12/04 20.590.000 VNĐ 25
BAY VNA I. 2 THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU- BẮC KINH
Tặng cổ trấn Chu Gia Giác
7N6Đ 20/04 22.790.000 VNĐ 20
12/06 21.890.000 VNĐ 25
26/06; 30/06; 08/07; 28/07; 11/08 22.590.000 VNĐ 25
11/09 21.890.000 VNĐ 25
I. 3 BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - CHU GIA GIÁC -  THƯỢNG HẢI
Tặng cổ trấn Chu Gia Giác
7N6Đ 17/04; 11/05; 08/06 21.890.000 VNĐ 25
10, 21, 24/05 (riêng 21/05 có 32s) 22.990.000 VNĐ 26
22/06; 06/07; 21/07; 04/08; 18/08; 25/08 22.590.000 VNĐ 25
03/09; 22/09 21.890.000 VNĐ 25
I. 4 THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC  - HÀNG CHÂU- BẮC KINH
Tặng cổ trấn Chu Gia Giác
6N5Đ 09/04 21.690.000 VNĐ 25
17/05; 09/08 21.690.000 VNĐ 25
Lễ QK: 30/08 22.690.000 VNĐ 25
I.5 BẮC KINH - HÀNG CHÂU - CHU GIA GIÁC -  THƯỢNG HẢI
Tặng cổ trấn Chu Gia Giác
6N5Đ 31/05; 09/07; 16/07 21.690.000 VNĐ 25
Lễ QK: 27/08 22.690.000 VNĐ 25
1.6 THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH 7N6Đ Tháng 5: 08; 22; 29 21.890.000 VNĐ 25
Tháng 6: 8 21.890.000 VNĐ 25
Tháng 7: 07; 20; 27 22.590.000 VNĐ 25
Tháng 8: 03; 18 22.590.000 VNĐ 25
Tháng 9: 11; 22 21.890.000 VNĐ 25
I.7 BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 7N6Đ 04/05; 01/06; 12/06 21.890.000 VNĐ 25
29/06; 10/07; 07/08 22.590.000 VNĐ 25
15/09 21.890.000 VNĐ 25
I.9 BẮC KINH - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI  6N5Đ 09/04; 17/05; 24/05; 18/06; 03/09; 24/09 20.890.000 VNĐ 25
13/08, Lễ QK: 30/08 21.590.000 VNĐ 25
I.10 THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - BẮC KINH 6N5Đ 25/06; 09/08 21.590.000 VNĐ 25
20/08 20.890.000 VNĐ 25
I.11 THƯƠNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BỘC VIỆN
Tặng Cổ trấn Bộc Viện
5N4Đ 18/04; 06/06; 19/09 15.890.000 VNĐ 25
25/07; 01/08 16.290.000 VNĐ 25
Lễ QK: 29/08 17.390.000 VNĐ 25
TUYẾN LỆ GIANG - SHANGRILA

OTO + 2 CHẶNG CAO TỐC
II.1 HÀ NỘI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA - CÔN MINH
Ngắm hoa anh đào
6N5Đ
Tháng 3: 12/03; 19/03; 26/03
13.490.000 VNĐ 40
Tháng 4: 02/04; 09/04; 16/04; 23/04
Lễ: 26, 27, 30 /04 14.990.000 VNĐ
BAY THẲNG LỆ GIANG HÃNG BAMBOO II.2 CHARTER HÀ NỘI - LỆ GIANG - SHANGRILA
Tặng vé xem Show "Ấn tượng Lệ Giang"
5N4Đ 03/04; 10/04; 24/04 17.990.000 VNĐ 30
lễ: 1/5/2024 19.990.000 VNĐ 25
08; 15; 22; 29/05 18.990.000 VNĐ 25
5; 12; 19; 26/6
3; 10/07
25
17; 24; 31/7 20.490.000 VNĐ 25
II.3 CHARTER HÀ NỘI - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA
Tặng vé xem Show "Ấn tượng Lệ Giang"
6N5Đ 08/03; 10/03;  15/03; 17/03 17.990.000 VNĐ  
24/03;  31/03 18.990.000 VNĐ 30
07 ; 14; 19; 21/04 18.990.000 VNĐ 30
lễ: 26/04; 28/04 20.990.000 VNĐ 30
Tháng 5: 10; 17; 24; 31/05
Tháng 6: 7; 21; 28/6
Tháng 7: 5; 12/7
19.990.000 VNĐ 25
Tháng 7: 19; 26/7 21.490.000 VND 25
TUYẾN TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
VIETJET AIR III.1 TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ 01/03; 06/03; 15/03; 20/03 9.990.000 VNĐ 30
III.2 TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 4N3Đ Tháng 3: 29
Tháng 4: 5; 12; 19; 26
Tháng 5: 10, 17, 24, 31
Tháng 6: 7; 14; 21; 28
9.490.000 VNĐ 30
5N4Đ Tháng 3: 11; 25 9.490.000 VNĐ 30
Tháng 4: 8; 15; 22 9.990.000 VNĐ 30
Tháng 5: 6
Tháng 6: 3, 10, 17, 24
30
Oto + Tàu hỏa III.3 NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI  -
THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
6N5Đ Tháng 3: 12; 19; 26/03 7.490.000 VNĐ 40
Tháng 4: 02; 09; 16; 23/04 7.490.000 VNĐ 40
26; 27/04 7.990.000 VNĐ 40
28; 30/04 8.490.000 VNĐ 40
CỬU TRẠI CÂU - BAY THẲNG
Sichuan Airlines   HÀ NỘI - LẠC SƠN - CAO TỐC 2 CHIỀU
CỬU TRẠI CÂU -  GẤU TRÚC – NGẮM HOA ANH ĐÀO
6N5Đ Tháng 3: 15/03; 26/03 15.590.000 VNĐ 30
IV.2 Tháng 4: 02
Tháng 5: 7, 14, 21, 28
Tháng 6: 4, 11, 18, 25
16.990.000 VNĐ 30
IV.3 THÀNH ĐÔ–TRÙNG KHÁNH-TÀU CAO TỐC
CÔNG VIÊN GẤU TRÚC - CỬU TRẠI CÂU
6N5Đ Tháng 3: 22/03 15.990.000 VNĐ 30
Tháng 4: 04/04 16.990.000 VNĐ 30
Tháng 5: 08; 15; 22; 29 30
Tháng 6: 05; 12; 19; 26 30
TOUR VÂN NAM
OTO giường nằm V.1 HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - DI LẶC - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ 4N3Đ  14/03; 21/03; 28/03 4.690.000 VNĐ 40
Lễ: 27/04; 28/04 5.390.000 VNĐ 40
Oto  V.2 HÀ KHẨU – THẠCH LÂM – CÔN MINH –
NÚI TUYẾT KIỆU TỬ - MÔNG TỰ
5n4đ
Tháng 3: 13, 16, 20, 23, 27
5.990.000 VNĐ 40
Oto  V.3 HÀ NỘI – HÀ KHẨU – KIẾN THỦY – THẠCH LÂM – NGHI LƯƠNG – CÔN MINH
Ngắm hoa Anh Đào
5n4đ      
06/03; 13/03; 20/03; 27/03 6.990.000 vnđ 40
03/04; 11/04; 25/04 6.990.000 vnđ 40
TOUR TÂY AN - LẠC DƯƠNG 
Shenchen Airlines VI.1 HÀ NỘI – TRỊNH CHÂU – LẠC DƯƠNG – PHỦ KHAI PHONG – TÂY AN
Mùa hoa Mẫu Đơn
6n5đ 19/03 17.990.000 VNĐ 26
27/03; 09/04; 16/04; 23/04 18.900.000 VNĐ 26
Lễ: 26/04; 30/04 21.990.000 VNĐ 26